Què és i què no és una inversió?

Què es considera i què NO es considera una inversió?

Una inversió és bàsicament tot allò que l’ajuntament pot construir o adquirir, permanent en el temps i subjecte d’inventariar. Per exemple, la millora o reforma d’equipaments i espais públics (vials, senyalització, mobiliari, enllumenat, zones verdes, clavegueram, etc).

Exemples generals

 • La renovació o creació d’un equipament
 • La millora d’un espai públic
 • L’adquisició de mobiliari
 • La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples de béns inventariables.

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

 

Quines característiques han de tenir les inversions?
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.
d) Recomanar que les inversions tinguin un caràcter sostenible (la Rosa li ha de passar la informació al Josep per tal que pugui afegir un paràgraf clar, breu i entenedor sobre aquesta qüestió en aquest apartat)

 

Exemples concrets del que SÍ és inversió

 • Creació de noves infraestructures: urbanització, vials, passos a diferent nivell, senyalització vial, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts i hidrants, clavegueram, etc.
 • Reposició d’infraestructures: adequació de solars, remodelació de vials i de la seva senyalització, reforma de l’enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes, reforma de fonts, etc.
 • Reforma d’edificis o equipaments: centres per a gent gran, , centres de serveis socials, biblioteques, centres culturals, instal·lacions esportives, poliesportius, centres d’ensenyament, llars d’infants, etc.
 • Adquisició o reposició d’elements de transport.
 • Aplicacions informàtiques, propietat intel·lectual: desenvolupament d’aplicacions, web, etc.

 

NO és inversió…

 • La construcció d’instituts i escoles públiques (competència de la Generalitat).
 • La construcció de centres de salut (competència de la Generalitat).
 • Les infraestructures de carreteres i de ferrocarril.
 • Les propostes d’inversió sobre terrenys o solars no municipals.
 • Les despeses de contractació de personal.
 • El manteniment i conservació d’edifici, vehicles, mobiliari.
 • La contractació d’empreses o autònoms per a la realització de treballs i serveis.
 • El lloguers d’edificis, vehicles, mobiliari, maquinària.
 • Els subministraments: vestuari, combustibles, energia elèctrica, gas, aliments.
 • Les subvenciones i ajudes a famílies, institucions sense ànim de lucre, fundacions, empreses privades.
 • La concessió de beques, premis, assistència benèfica o assistencial.
 • Les comissaries.
 • El servei de neteja.
 • La contractació de personal per a la neteja.
 • El manteniment, conservació o neteja d’edificis i parcs.
 • L’ampliació de l’horari del servei d’autobusos o la modificació de rutes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

*