Condicions i tipus de propostes que es poden fer

Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que consideris necessària pel poble. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps.

Per exemple:

  • La creació, reforma o millora d’equipaments de titularitat municipal.
  • La millora d’espais públics (zones verdes, parcs, places, carrers, vials, enllumenat, senyalització, accessibilitat, clavegueram, etc.).
  • L’adquisició de mobiliari urbà (fonts, bancs, papereres, jocs infantils, etc.), béns materials, i tecnologies d’ús públic (material informàtic, eficiència energètica, sostenibilitat ambiental, etc.).

(+ info: Què és una inversió?)

Les propostes han de complir les següents condicions:

1. Ser inversions d’interès públic (que es duguin a terme en l’espai públic i/o equipaments de titularitat municipal) que no tinguin un cost extra de manteniment més enllà del ja ordinari i que no suposin la contractació de nou personal.
2. Donar resposta a una necessitat concreta.
3. Ser de competència municipal.
4. Ser tècnica i econòmicament viables
5. Respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
6. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
7. Cap proposta pot superar els 35.000€

Top