Tipus de propostes que es podien fer

De d’11 d’abril al 31 de març ens vareu poder fer arribar totes aquelles propostes en matèria d’inversió que consideràveu oportunes.

Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps.

Per exemple:

  • La creació, reforma o millora d’equipaments de titularitat municipal.
  • La millora d’espais públics (zones verdes, parcs, places, carrers, vials, enllumenat, senyalització, accessibilitat, clavegueram, etc.).
  • L’adquisició de mobiliari urbà (fonts, bancs, papereres, jocs infantils, etc.), béns materials, i tecnologies d’ús públic (material informàtic, eficiència energètica, sostenibilitat ambiental, etc.).

(+ info: Què és una inversió?)

Les propostes han de complir les següents condicions:

1. Ser inversions d’interès públic (que es duguin a terme en l’espai públic i/o equipaments de titularitat municipal) que no tinguin un cost extra de manteniment més enllà del ja ordinari i que no suposin la contractació de nou personal.
2. Donar resposta a una necessitat concreta.
3. Ser de competència municipal.
4. Ser tècnica i econòmicament viables
5. Respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
6. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
7. Cap proposta pot superar els 35.000€


Presentació dels Pressupostos Participats 2019

Top