El procés i les seves fases

1) Fase de Disseny
– El procés l’ha dissenyat el Grup Promotor dels Pressupostos Participatius de Vilobí d’Onyar, el qual està format per l’alcaldessa, el regidor de Participació Ciutadana, el regidor de Comunicació, el tècnic de Joventut i una empresa externa especialitzada en participació ciutadana.

 

2) Fase d’informació i recollida de propostes ciutadanes
– Creació de la Comissió de Seguiment (sessió informativa oberta a la ciutadania), difusió del procés mitjançant diversos canals de comunicació, i disseny de l’espai web i les butlletes per tal que la ciutadania pugui fer les seves propostes (les quals es poden presentar via butlleta o de forma telemàtica des del dia 20 de març fins el dia 9 d’abril)

 

3) Fase de filtratge intern de les propostes
– Creació de la Comissió Interdepartamental (formada per diversos agents tècnics i polítics de distintes àrees municipals) amb l’objectiu de valorar l’adequació tècnica i legal de les propostes rebudes.

 

4) Fase de priorització de les propostes
– Realització d’una jornada participativa oberta a la ciutadania per tal de fer una priorització de les propostes vàlides rebudes, decidir quines passen a la votació final i, si s’escau, elaborar-ne de noves de forma col·lectiva.

 

5) Fase d’anàlisi interna de les propostes prioritzades
– La Comissió Interdepartamental pressuposta les propostes que s’han prioritzat a la jornada participativa.

 

6) Votació final
– Es reparteix una butlleta casa per casa per tal que, de forma consensuada, tots els membres de la llar est triï, d’entre totes les propostes que hagin arribat a la fase final, aquelles que es considerin més prioritàries.

 

7) Fase de retorn
– Es convoca a la Comissió de Seguiment per fer una devolució final dels resultats.