Fes la teva proposta!!

Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Vilobí d’Onyar. Finalitat: registre de persones interessades en participar en activitats o iniciatives que volen afavorir la participació ciutadana en els afers públics, organització d’activitats i enviaments de convocatòries i d’informació. Legitimació: les dades es tracten amb el consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.vilobidonyar.cat

Top