Quin tipus de propostes es podien fer?

Tots els ciutadans del municipi han pogut fer les propostes en matèria d’inversió que han considerat oportunes.

 

Les propostes havien de complir les següents condicions:
1. Ser inversions d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi.
2. Donar resposta a una necessitat concreta.
3. Ser de competència municipal.
4. Ser tècnica i econòmicament viables, així com respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
5. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
6. Cap proposta pot superar els 25.000€

 

Clica aquí per obtenir més detalls i exemples sobre què és una inversió per a un Ajuntament